கட்டாக் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Chahata Nagar, Mahanadi Road, Bidanasi, Cuttack, Odisha 753008, India

4 அரங்கங்கள் 60, 150, 250, 400 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 620/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Palamandap, Badambadi, Old LIC Colony, Cuttack, Odisha 753012, India

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 60 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,150/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,350/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை

மேலும் -18 ஐக் காண்பி